FANDOM


Spice är en drog som är väldigt stark och ger ett starkt rus för dom som använder det. själva drogen är en blandning av många olika droger. Spice är även väldigt lätt att överdosera, den kan också ge flera negativa symtomer alltså oönskad symtom efter ruset. om man tar en överdos kan man komma i en akut psykos, hyperaktivitet, muskelryckningar, hypokalemi och arytmier. andra risker kan vara organsvikt och hjärtinfarkt. Det finns även risk att dö, både av den negativa symtomen och av en överdos.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.