FANDOM


Det finns över hundra olika läkemedel som i Sverige är klassade som narkotika.[1] En del av dem är narkotikaklassade på grund av internationella överenskommelser och en del på grund av bestämmelser från Sveriges regering. Exempel på narkotikaklassade läkemedel är Kodein, Etylmorfin och Tramadol. [2]

Bestämmelser Redigera

För vissa substanser gäller en maxdos på högst 400 mg eller en maxhalt på 10 procent om behandlingen inte är i doser. För andra substanser får bara en fjärdedel så mycket användas, 100 mg maxdos eller 2,5 procent maxhalt.[3]

Risker Redigera

Det finns många olika sorters risker med Narkotikaklassade läkemedel förutom beroenderisken. Bland annat kan preparatet Modiodal motverka p-pillers effekter. Andra risker inkluderar standardrisker som att man inte bör ta medecinerna när man är gravid eller ammande, har leversjukdomar och liknande och inte bör dricka alkohol samtidigt som man behandlas.[4]

Referenser Redigera

  1. http://dinamediciner.se/nyheter/narkotikaklassade-lakemedel-hela-listan
  2. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Narkotikaklassade-lakemedel/
  3. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Narkotikaklassade-lakemedel/
  4. http://dinamediciner.se/nyheter/narkotikaklassade-lakemedel-hela-listan